Avís legal

¿Quién es el Responsable?

INTRODUCCIÓ En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MICTAN ACTUAL SL informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, MICTAN ACTUAL SL informa de les dades següents:

RAÓ SOCIAL: MICTAN ACTUAL SL NIF: B64334253 ADREÇA POSTAL: CL/ VERGE DELS DOLORS 23 LOCAL 08960, SANT JUST DESVERN (BARCELONA)

DIRECCIÓ ELECTRÒNICA: info@mictan.net TELÈFONS: 934772747 REGISTRE MERCANTIL: tom 38.958, foli 88, full B339370 OBJECTE PRINCIPAL: Serveis d’administració de finques, lloguers i compravendes d’immobles i assegurances.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de MICTAN ACTUAL SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de MICTAN ACTUAL SL, totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas. El lloc web de MICTAN ACTUAL SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: ▪ La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per MICTAN ACTUAL SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web. ▪ L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per MICTAN ACTUAL SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

MICTAN ACTUAL SL no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.MICTAN ACTUAL SL declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño a los usuarios de su sitio web, que pudieran derivarse de la navegación por su sitio web. En consecuencia, MICTAN asesoramiento y adaptación a la lssi-ce · documentación ACTUAL SL no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera sufrir el usuario.

MODIFICACIONS

MICTAN ACTUAL SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL MICTAN ACTUAL SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MICTAN ACTUAL SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MICTAN ACTUAL SL. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de MICTAN ACTUAL SL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de MICTAN ACTUAL SL.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER) El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre MICTAN ACTUAL SL i l’usuari. MICTAN ACTUAL SL disposa d’un certificat de seguretat que utilitza CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures. En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ MICTAN ACTUAL SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. MICTAN ACTUAL SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 31 de març de 2022