Serveis

Administració de comunitats

Oferim un servei integral especialitzat per la seva comunitat de propietaris.

 • Estudi econòmic i assessorament personalitzat per a millorar les despeses de la comunitat.
 • Gestió comptable de la comunitat.
 • Gestió de cobrament de les quotes i bestretes comunitàries.
 • Seguiment i reclamació periòdica de la morositat.
 • Gestió econòmica a través d’un compte bancari propi de la comunitat.
 • Servei eficient d’atenció i seguiment per averies o incidències.
 • Sol·licitud de pressupostos a professionals per a la rehabilitació i reparació dels immobles
 • Plans preventius de manteniment de l’immoble.
 • Representació legal de la comunitat davant tercers.
 • Complementació i presentació a Hisenda de models obligatoris.
 • Celebració anual de la Junta Ordinària i Extraordinàries.
 • Disponibilitat de sales de juntes.
 • Constitució de comunitats.
 • Assessorament i suport al President de la comunitat.
 • Assessorament legal sobre l’organització de la comunitat.
 • Custòdia de documentació

Administració de lloguers

 • Servei personalitzat i especialitzat de gestió dels seus lloguers i immobles.
 • Preparació de documentació prèvia al lloguer (Cèdules d’habitabilitat i certificats d’eficiència energètica).
 • Representació del propietari en les negociacions prèvies al lloguer.
 • Redacció i formalització de contractes per conte del propietari.
 • Ingrés de fiances a INCASOL.
 • Control dels subministraments contractats (llum, aigua, etc.).
 • Presentació al cobrament dels rebuts de lloguer.
 • Estalvi de despeses bancàries per part del propietari.
 • Complementació i presentació a Hisenda de models obligatoris.
 • Intermediació entre el propietari i el llogater.
 • Atenció especialitzada e immediata al llogater per a incidències o averies.
 • Reclamació de rebuts impagats.
 • Actualització de la renda, segons increments de l’IPC.
 • Custòdia de documents.

Compravenda i lloguer d’immobles

 • Taxació gratuïta del preu pel lloguer o la venda.
 • Assessorament de la nova llei d’índex de referència de preus de lloguer.
 • Publicació d’anuncis en pàgina web pròpia.
 • Publicació d’anuncis en els principals portals immobiliaris d’Internet. (Idealista, Fotocasa, Habitaclia, …)
 • Servei de reportatge fotogràfic i vídeo professional
 • Publicació d’anuncis als aparadors de les nostres oficines.
 • Publicació d’anuncis mitjançant cartells comercials als immobles.
 • Publicitat personalitzada (flyers, cartells als negocis col·laboradors, cartells a la zona …)
 • Realització de visites comercials als immobles.
 • Negociacions amb el comprador, sempre mirant pels interessos del propietari. 
 • Informació i assessorament de quin tipus contracte li convé mes. 
 • Realització de contractes per advocats.

Assegurances

Realitzem a mida la seva assegurança amb les millors cobertures i preus.

 • Som agents especialitzats en assegurances.
 • Realitzem tota mena d’assegurances a mida dels nostres clients.
 • Disposem de les millors cobertures i preus per a cada cas.
 • Elaboració d’assegurances per a llogaters i propietaris, de risc en el lloguer.
 • Assegurances integrals per a comunitats de propietaris.
 • Assegurances de la llar.

Servei hipotecari

 • Garantim aconseguir la millor hipoteca per a cada perfil de client.
 • El nostra anàlisi és gratuïta, ràpida i sense compromís.
 • Confirmem la viabilitat de l‟operació en 48h.